Duurzame en betaalbare energie voor iedereen in Deventer

Dinsdag 10 mei 2022

De Deventer Energie Coöperatie draagt bij aan een duurzamer Deventer. Door voorlichting te bieden over het verduurzamen van je huis, het opwekken van groene energie en het inkopen en leveren van duurzame energie aan inwoners.

Energiecoaches
De Deventer Energie Coöperatie heeft het druk. Nu de energierekening steeds hoger uitvalt, voelen meer inwoners de noodzaak om zuiniger met energie om te gaan. De 20 energiecoaches van de coöperatie komen gratis bij mensen thuis om advies te geven hoe ze energie kunnen besparen. Voorzitter Jos Pierey: ‘Door je verwarming beter af te stellen, de CV-pomp uit te schakelen, kieren te dichten, lampen te vervangen kun je snel energie besparen. Maar ook ingrijpendere zaken lonen zich vaak, zoals het isoleren van spouwen, daken en vloeren, en het plaatsen van dubbel glas. Zeker als we dat met een aantal buurtgenoten samen doen.’

Ook geven de energiecoaches voorlichting over leningen voor het verduurzamen van woningen. Zoals past bij SDG 7: toegang tot betrouwbare, duurzame en betaalbare energie voor iedereen. Pierey: ‘Duurzaamheid is niet alleen een feestje van de rijken. Mensen met weinig geld wonen over het algemeen in de minder geïsoleerde huizen en ze hebben vaak zelf geen vermogen om daar iets aan te doen. Er bestaan gelukkig diverse leningen voor het verduurzamen van je huis zonder BKR-toetsing en met een hele lage rente. Maar mensen weten vaak niet van het bestaan, wij wijzen ze er op.’

Energie opwekken
Naast het geven van voorlichting koopt de coöperatie groene stroom in bij een van de groenste energieleveranciers van Nederland en levert dit aan Deventenaren. En, waarom de coöperatie tien jaar geleden is opgericht: de coöperatie wekt zelf groene energie op. Als mede-eigenaar van de twee windmolens aan de A1, het zonnepanelendak van KonnekteD. Bovendien staan er nieuwe zonneprojecten op stapel.

Pierey: ‘Iedereen die wil dat Deventer meer duurzame energie opwekt, kan bij ons terecht. Mensen kunnen mede-eigenaar worden van wind- en zonne-energieopwekkers.’ Via de coöperatie krijgen mensen zeggenschap en ontstaat betrokkenheid bij lokale groene energie.

Lange adem
Voor de wind- en zonprojecten is een lange adem nodig vanwege de langdurige besluitvormingstrajecten en soms ook een dikke huid. Met name windenenergieprojecten ondervinden veel weerstand. Dat mensen zorgen hebben over windmolens begrijpt Pierey wel. ‘Windmolens zijn relatief nieuw, ze hebben invloed op het landschap, ze zijn hoorbaar. Maar ik denk dat we veel zorgen weg kunnen nemen door voorlichting. Er wordt vaak gesproken over vermeende gezondheidsrisico's van windmolens. Tot nu is een gezondheidsrisico echter nog nooit wetenschappelijk aangetoond.’

Eerlijker verdelen
En ook het gevoel van omwonenden van een windmolen dat ze alleen maar de nadelen en niet de voordelen ondervinden, begrijpt Pierey. Dat moet anders, vindt hij: ‘Bij nieuwe windprojecten vloeien de opbrengsten deels terug naar de gemeenschap die met de windmolen te maken krijgt. Dat gebeurt op verschillende manieren. Door de opbrengst voor het gebruik van de grond niet alleen aan de eigenaar van het stuk grond waar de molen geplaatst wordt te geven, maar te verdelen onder de omringende grondeigenaren. Maar ook door compensatie te geven aan omwonenden, in de vorm van een financiële tegemoetkoming of met goedkopere energie. Tot slot kan een deel van de opbrengsten naar de gemeenschap. Die er bijvoorbeeld speelpleinen van kan bouwen. Het is belangrijk dat zowel de baten als de lasten van zonne- en windenergie eerlijk verdeeld worden.’

Samen oplossen
De weerstand en de lange processen en de soms politieke onwil om te verduurzamen beïnvloeden Piereys humeur weleens. Maar hij laat zich er niet door weerhouden. Samen met de coöperatie maakt hij zich hard voor toegang tot betaalbare en duurzame energie (SGD7). ‘Als we met energie blijven omgaan zoals we nu doen, is de aarde over 12 jaar 2 graden opgewarmd. Het betekent dat we met een enorme CO2-deken te maken krijgen die eeuwenlang zal blijven bestaan. Daar zadelen we onze kinderen, klein- achterkleinkinderen mee op. We hebben een groot maatschappelijk probleem en daar moeten we nu met zijn allen verantwoordelijkheid voor nemen.’

Meer weten over de energiecoach, deelname aan een zonne-energieproject of lid worden van de coöperatie? Bekijk de website www.deventerenergie.nl of neem contact op via info@deventerenergie.nl  

 

Geschreven door: Karijn Kats

Beeld: Grietje Mesman

 

Wie grote stappen wil maken, begint klein. Talloze bevlogen Deventenaren inspireren door op hun manier de wereld een beetje beter te maken. Van armoedebestrijding en klimaatactie tot eerlijk werk en economische groei. In deze inDeventer-serie van 17 artikelen vertellen ze hoe zij zich inzetten voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). In ieder artikel maken we kennis met een lokaal initiatief of bedrijf dat bijdraagt aan een SDG. Deze keer SDG 7: toegang tot betrouwbare, betaalbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.