Geupload bestand

Samen sterk

Samen sterk

Het Deventer Economisch Perspectief 

Om de Deventer economie te laten groeien op het gebied van werkgelegenheid en bedrijvigheid is het Deventer Economisch Perspectief (DEP) in het leven geroepen. In het DEP zijn MKB Deventer, Deventer Kring van Werkgevers, Bedrijven Parkmanagement, VNO-NCW Stedendriehoek, Saxion en de gemeente Deventer vertegenwoordigd. Vanuit deze samenwerking wordt gewerkt aan drie projectclusters:

  • Werklocaties van de toekomst;
  • Verbindende Kennisstad,
  • Slimme Campusstad.

Met deze projecten sluit het DEP aan op het in 2018 gesloten bestuursakkoord 'Met lef en liefde voor Deventer', waarin de coalitiepartijen economische ontwikkeling als een voorwaarde voor een sterk Deventer zien. De gemeente investeert de komende jaren fors in een economisch uitvoeringsprogramma. Ondernemers en onderwijs zijn daarin essentieel voor de lokale economie en de werkgelegenheid in Deventer. 

Cleantech en regionale samenwerkingen

De sterke collectieve aanpak in Deventer heeft ook brede steun gekregen vanuit de provincie Overijssel; het DEP en de provincie stemmen zorgvuldig de projecten af waarin zij elkaar kunnen versterken. Ook wordt er op andere fronten samen gewerkt aan een sterke regionale economie. In de Cleantech regio werkt Deventer samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving. 'Meer met minder', dat is het motto van de Cleantech regio. Meer productiviteit, meer banen en meer efficiency. Met minder energieverbruik, minder verspilling van grondstoffen en minder impact op het milieu. Het is een samenwerking die investeert in innovatie op het gebied duurzame productie en dienstverlening. Zo wordt er over gemeentegrenzen heen geinvesteerd in schone technologie die bijdraagt aan een duurzame wereld en de leefbaarheid in deze regio.

In Nederland en Europa wordt samen gewerkt met andere Hanzesteden. Dat er veel gebiedsoverstijgend wordt samengewerkt is niet vreemd. In Hanzestad Deventer wordt van oudsher al over grenzen heen gekeken. Zaken worden gedaan op basis van vertrouwen, samenwerking en durf om te vernieuwen.

…in de Spotlight!

GROHW

11 lokale bedrijven uit Deventer slaan de handen ineen door samen te werken aan het project GROHW. De centrale vraag die ze hiermee beantwoorden luidt: ‘Hoe kunnen we met groene waterstof productie overbelasting van het net voorkomen, zodat we op korte termijn lokaal en betaalbaar kunnen blijven verduurzamen?’ Op dit moment is de stad Deventer de pilotlocatie, maar het uiteindelijke doel is dat dit concept toepasbaar wordt in soortgelijke gebieden over de hele wereld.

 

Inez Rensink

‘De aanleiding is vreselijk, maar ik stond wel direct in de Deventer samenleving.’ Inez Rensink leerde als nieuwe Programmamanager Economie en Internationaal Beleid de stad snel kennen. De coronacrisis zorgde ervoor dat Rensink gelijk om tafel zat met grote partijen en individuele ondernemers. ‘Ik ontdekte dat er in Deventer gemakkelijk samenwerkingen op gang komen tussen burgers, bedrijven en de gemeente.’ Naast de acute steunmaatregelen ligt de ambitie om een blijvende impact te hebben op de Deventer economie, met de focus op talent, de werkgelegenheid het woningaanbod.