Leefbaarheid

Waar werken werknemers met plezier in 2030?

De bedrijventerreinen voorzien in 2030 in de behoefte van medewerkers en ondernemers aan een plezierige en inspirerende werkomgeving. Ze ondersteunen het personeelsbeleid van bedrijven. De medewerker op de Deventer bedrijventerreinen werkt er met plezier. De werkplek bevindt zich nog steeds in industriële complexen, distributiecentra, werkplaatsen, laboratoria, kantoren, maar de buitenruimte oogt, functioneert en voelt anders.

Het vele “blik” heeft voor een deel plaatsgemaakt voor groen; voor bomen, struiken, groene gevels en fleurige bermen. Er zijn aantrekkelijke routes en plekken om de pauze door te brengen: zittend, wandelend of sportend. De terreinen zijn veiliger geworden door de aanleg van fietsstroken en wandelroutes, camerabeveiliging en de aanpak van ondermijnende activiteiten. Er is gelegenheid om te sparren met en te leren van medewerkers bij andere bedrijven, bijvoorbeeld door bedrijfskantines open te stellen of innovatie- en ontmoetingsplekken in te richten.

En tot slot zijn er voldoende voorzieningen op de terreinen, zoals daghoreca, een ophaalpunt voor boodschappen, een fysio en dergelijke. De stevige inzet op het aanjagen van herstructurering heeft geleid tot de herontwikkeling van bedrijfsvastgoed op verouderde deelterreinen waardoor de kwaliteit van de werkomgeving er met sprongen op vooruit is gegaan. Dit alles in nauwe samenwerking met de DEP partners.