Ruimte voor ondernemen

Waar is nog ruimte om te ondernemen in 2030?

In 2030 is het A1 Bedrijvenpark volledig uitgegeven. Tegelijkertijd is er geïnvesteerd in de herontwikkeling van bedrijfsvastgoed op de bestaande terreinen zodat we groei van kansrijke ondernemers kunnen blijven faciliteren.

Door intensieve samenwerking tussen ondernemers, eigenaren, investeerders en overheden zijn ontwikkelkansen verzilverd zodra deze zich voordeden. Dit heeft geleid tot publiek-private investeringen in uitbreiding, opknappen en verduurzamen van (verouderd) vastgoed, sloop/nieuwbouw, samenvoegen van percelen, vinden van nieuwe gebruikers voor leegstaand vastgoed, functiewijziging enzovoort. Daarnaast hebben de inspanningen om herontwikkeling in verouderde deelgebieden (straten) aan te jagen geleid tot concrete herstructureringsplannen die in uitvoering zijn.

De profielen per deelterrein zijn aangescherpt en bieden hierdoor perspectief ter ondersteuning van alle inspanningen om publiek-private investeringen aan te jagen. Omdat we in Deventer zuinig omgaan met de schaarse ruimte en continue inspelen op economische en maatschappelijke ontwikkelingen, behouden panden hun economische waarde en blijft er genoeg ruimte om te ondernemen.

Bedrijventerreinen Deventer Bedrijventerreinen Deventer - uitleg